Документация о внедрении VDI решений от Microsoft

Автор: vik_kr Дата: . Категория: Новости виртуализации